Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Šumperk / Vrchní referent/ka, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk

Vrchní referent/ka, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk

Zaměstnavatel: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Místo výkonu práce: Šumperk
Platové ohodnocení: 19 760 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Služební poměr
Pracovní poměr: Od 1.2.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní
referent, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk, ID 30015166 ve služebním
úřadu Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, v oboru služby:
28. Zdravotnictví a ochrana zdraví.
Místem výkonu služby je Šumperk.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen
„žádost“) podané ve lhůtě do 14. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, nebo
osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu: epodatelna@khsolc.cz nebo prostřednictvím datové schránky IDDS: 7zyai4b.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent,
rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk.“
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit
žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)
zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu.
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem -
Služební předpis ředitele Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci č. 18/2018, ze dne 13. listopadu 2018, kterým se stanovuje jiný odborný
požadavek potřebný pro výkon služby, kterým je:
- jiný odborný požadavek – řidičský průkaz skupiny B;
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis;
b) motivační dopis.
Odkaz na vyhlášené výběrové řízení a podmínky přijetí do služebního poměru včetně Žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
http://www.khsolc.cz/deska_aktual.aspx?ID=8121
Služební doba: pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 7:00 - 15:30, pátek 7:00 - 14:30.
Kontakt: poštou, elektronicky, viz výše.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Jana Skoupilová
Telefon: +420 585 719 317
E-mail: Jana.skoupilova@khsolc.cz

Referenční číslo ÚP: 15400030789
Poslední aktualizace: 28.11.2018

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 10.12.2018.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů